:: Pobierz wzory pozwów sądowych

Poniżej znajduje się lista dokumentów zawartych w paczce:

W sądzie - Pozwy

:: Pozew o nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
:: Pozew o ochronę naruszonego posiadania
:: Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
:: Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
:: Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem
:: Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego z wnioskiem
:: Pozew o przywrócenie do pracy
:: Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania
:: Pozew o rozwiązanie przysposobienia
:: Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
:: Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
:: Pozew o rozwód
:: Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
:: Pozew o uchylenie kary porządkowej
:: Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
:: Pozew o unieważnienie małżeństwa
:: Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
:: Pozew o ustalenie macierzyństwa
:: Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
:: Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę
:: Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
:: Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji
:: Pozew o wydanie nakazu zapłaty
:: Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie
:: Pozew o zachowek
:: Pozew o zaplat odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy
:: Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy
:: Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę
:: Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
:: Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
:: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
:: Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
:: Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
:: Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania
Liczba dokumentów w paczce: 34

Koszt pobrania wzorów wynosi jedynie 5 zł netto.
Wyślij SMS na podany poniżej numer, o podanej treści doładowując tym samym swoje wirtualne konto o 500 kredytów. Po otrzymaniu potwierdzenia SMS - wpisz w pole poniżej otrzymany SMSem login składający się z 7 liter i 4 cyfr [Na przykład: ABCDEFG1234] i naciśnij OK.
Uzyskasz wtedy możliwość pobrania paczki.Możesz też pobrać wzory wszystkich 585 umów za jednym razem, za cenę 27 zł netto.
W tym celu Przejdź na stronę usługi dużej paczki.

W razie problemów z obsługą, lub w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji pisz tutaj: reklamacje. Usługa płatnego dostępu została przygotowana
przy współpracy z systemem Cashbill. Działa ona na zasadzie elektronicznego portfela, w którym przechowywane są twoje kredyty.