:: Szczegółowa zawartość całej paczki wzorów umów

Poniżej znajdziesz zawartość całej paczki wzorów i opis wszystkich 585 dokumentów.

Finansowo-księgowe

:: Diety, zwrot za przejazdy
:: Gwarancja uregulowania zaległych płatności
:: Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur
:: Informacja o otrzymaniu czeku bez pokrycia
:: Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży
:: Odpowiedź na zapytanie o wypłacalność firmy
:: Odpowiedź na zapytanie o zdolności kredytowej firmy
:: Odrzucenie prośby o udzielenie kredytu
:: Oświadczenie o gwarancji płatności
:: Otwarcie nowego rachunku
:: Pismo wyjaśniające stan rozliczeń
:: Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę
:: Prośba o przedłużenie terminu płatności
:: Stosowanie stałych cen
:: Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury
:: Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności
:: Upomnienie z powodu nueuregulowanych płatności
:: Upomnienie z powodu zaległości płatności
:: Upomnienie z powodu zaległych płatności
:: Warunki indywidualnego finansowania i kredytowania
:: Uwaga banku o nie korzystaniu z rachunku bankowego
:: Wezwanie do zapłaty czynszu
:: Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności
:: Zapytanie o ceny wyrobów
:: Zapytanie o zakup na kredyt
:: Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości
:: Zwrot czeku z powodu niewłaściwego wypełnienia
:: Żądanie płatności gotówkowej
:: Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Grzecznościowe

:: Gratulacje z okazji awansu na wyższe stanowisko
:: Gratulacje z okazji otwarcia nowej firmy
:: Gratulacje z powodu osiągnięcia sukcesu zawodowego
:: Gratulacje z powodu pomysłu innowacyjnego
:: Gratulacje z powodu poszerzenia działalności firmy
:: Gratulacje za dobrze wykonaną pracę
:: Informacja o chorobie pracownika
:: Informacja o imprezie pożegnalnej koleżanki
:: Informacja o likwidacji sklepu
:: Informacja o nowej siedzibie firmy
:: Informacja o nowym przedstawicielu firmy
:: Informacja o obniżce cen na niektóre towary
:: Informacja o odniesionym sukcesie
:: Informacja o organizowanym kursie
:: Informacja o otrzymaniu przesyłki
:: Informacja o otwarciu nowego lokalu
:: Informacja o otwarciu nowego sklepu
:: Informacja o podłączeniu urządzenia do sieci
:: Informacja o zamianie przedstawiciela
:: Informacja producenta o wstrzymaniu dalszej produkcji
:: Kondolencje
:: List motywacyjny do sprzedawców przed nowym rokiem
:: List z okazji nowego roku
:: Pismo do potencjalnych nowych klientów
:: Pismo konsumenta w sprawie wycofania szkodliwego produktu
:: Pismo z załączoną ankietą
:: Podziękowanie dla kierownika działu sprzedaży
:: Podziękowanie dla klienta wraz z kuponem rabatowym
:: Podziękowanie dla pracownika z okazji jubileuszu jego pracy
:: Podziękowanie dla pracownika za postawę podczas napadu
:: Podziękowanie dla współpracowników za zorganizowanie promocji
:: Podziękowanie dyrekcji hotelu za przygotowaie imprezy
:: Podziękowanie za prezent
:: Podziękowanie za spotkanie z okazji odejścia z firmy
:: Podziękowanie za udaną prezentację
:: Podziękowanie za uwagę i miłe przyjęcie
:: Poprawienie brzmienia dokumentu
:: Posezonowa wyprzedaż towarów
:: Powiadomienie klienta o wprowadzeniu nowego modelu wyrobu
:: Prezentacja działalności firmy
:: Przedstawienie nowego sklepu
:: Przeproszenie za nieobecność na spotkaniu służbowym
:: Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie
:: Usprawiedliwienie odmowy sponsorowania akcji dobroczynnej
:: Wyrazy współczucia z powodu śmierci kolegi
:: Zaproszenie do sklepu na prezentację towarów i usług
:: Zaproszenie do warsztatu samochodowego
:: Zaproszenie klienta do kolejnej wizyty
:: Zaproszenie na prezentację nowych wyrobów
:: Zaproszenie na promocję nowego wyrobu
:: Zaproszenie na uroczystość z okazji odejścia pracownika na emeryturę
:: Zawiadomienie o nieskorzystaniu z zaproszenia na kolację służbową
:: Zawiadomienie o wizycie nowego przedstawiciela
:: Zmiana siedziby firmy, potwierdzenie
:: Zwrot prezentu ze względu na etykę zawodową
:: Zwrot zbyt drogiego prezentu
:: Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia

Informacje, zamówienia, reklamacje

:: Anulowanie części zamówienia
:: Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia dostawy
:: Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji
:: Anulowanie zamówienia złożonego u akwizytora
:: Informacja o braku zamówionego towaru
:: Informacja o chwilowym braku towaru
:: Informacja o nadejściu niepełnej przesyłki
:: Informacja o nieprzyjęciu zwrotu towaru
:: Informacja o otrzymaniu części zamiennych
:: Informacja o otrzymaniu partii uszkodzonego towaru
:: Informacja o otrzymaniu wadliwego wyrobu
:: Informacja o wstrzymaniu dostaw i rozwiązaniu umowy
:: Informacja o wstrzymaniu dostaw z powodu nieprzestrzegania umowy
:: Informacja o wycofaniu z produkcji starego modelu
:: Informacja o wysyłce towaru
:: Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku
:: Informacja o zagubieniu towaru podczas transportu
:: Naprawa gwarancyjna
:: Nieprzyjęcie prośby dystrybutora dotyczącej zwrotu towaru
:: Odmowa naprawy gwarancyjnej
:: Pisemne potwierdzenie zamówienia towaru
:: Pismo do przewoźnika dotyczące zwrotu towaru
:: Pismo dotyczące wybrakowanego towaru
:: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
:: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - odmowa sprzedaży
:: Potwierdzenie zamówienia
:: Propozycja zamiany towaru
:: Prośba o dostarczenie instrukcji przewozowych
:: Prośba o przedłużenie terminu dostawy
:: Przeproszenie klienta z powodu opóźnienia dostawy
:: Przeproszenie z powodu opóźnienia dostawy towaru
:: Przesłanie wysyłki pocztą lotniczą
:: Przypomnienie o obowiązku dostarczenia spisu wyrobów
:: Reklamacja i zwrot towaru
:: Reklamacja i zwrot uszkodzonego towaru
:: Reklamacja otrzymanego towaru
:: Skarga z powodu złej jakości wyrobów
:: Uznanie reklamacji i zamiana towaru
:: Uznanie uzasadnionej reklamacji
:: Wstrzymanie dostawy
:: Wykonanie usługi montażu części zamiennej
:: Wysyłka zamówionego towaru z możliwością zwrotu
:: Zamówienie towaru, warunki płatności i transportu
:: Zwrot towaru przekazanego na próbę
:: Zwrot towaru z różnych powodów
:: Zwrot z powodu pomyłki sprzedawcy
:: Zwrot zamówienia z powodu niemożności jego realizacji
:: Zwrot zamówienia z powodu nieuregulowanej poprzedniej płatności
:: Zwrot zamówienia z powodu wymaganej przedpłaty
:: Żądanie natychmiastowego dostarczenia towaru
:: Żądanie potwierdzenia dostawy

Kontrakt importowy i eksportowy

:: Kontrakt eksportowy
:: Kontrakt importowy

Oferty handlowe

:: Antykwariat
:: Aranżacja i wyposażenie wnętrz
:: Czyszczenie i przechowywanie skór
:: Doradztwo ekonomiczne
:: Doradztwo podatkowe
:: Działalność informacyjna - dziennikarstwo
:: Instalacje zabezpieczające
:: Kartki światczne
:: Kiermasz wyposażenia i sprzętu wodnego
:: Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych
:: Książki i prospekty
:: Kursy wieczorowe w szkole muzycznej
:: Leasing różnego rodzaju urządzeń
:: Leasing różnorodnych urządzeń
:: Najem pomieszczeń biurowych
:: Obrót nieruchomościami
:: Oferta na usługi doradztwa podatkowego
:: Oferta na usługi kosmetyczno-fryzjerskie
:: Oferta programowa uzdrowiska
:: Oferta sprzętu gospodarstwa domowego
:: Oryginalne dywany
:: Pośrednictwo w handlu nieruchomościami
:: Programy i pomoce szkolne
:: Prowadzenie księgowości dla firm
:: Reklama
:: Rozeznanie rynku przez agenta
:: Sprzątanie mieszkań (biur)
:: Sprzedaż i wypożyczalnia sukien ślubnych
:: Sprzedaż katalogowa
:: Sprzedaż rowerów z dostawą do domu
:: Sprzedaż z dostawą do domu, poczta ekspresowa
:: Sprzęt audio-wideo
:: Tapetowanie mieszkań
:: Ubezpieczenie
:: Usługi bankowe
:: Usługi drukarskie
:: Usługi notarialne - sporządzenie testamentu
:: Usługi przewozowe
:: Usługi przewozowe - przeprowadzki
:: Usługi przewoźnika lotniczego
:: Zabezpieczenie danych przed kradzieżą
:: Zamówienie specyfikacji istotnych warunków

Pełnomocnictwa

:: Odwołanie pełnomocnictwa
:: Odwołanie prokury
:: Pełnomocnictwo administracyjne
:: Pełnomocnictwo do prowadzenia przedsiębiorstwa
:: Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej
:: Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu
:: Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu wspólników
:: Pełnomocnictwo do zawarcia umowy
:: Pełnomocnictwo łączone
:: Pełnomocnictwo procesowe
:: Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism
:: Pełnomocnictwo procesowe ogólne
:: Prokura
:: Prokura łączona
:: Złożenie prokury przez prokurenta

Przy budowie

:: Umowa o roboty budowlane
:: umowa o wybudowaie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego
:: Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
:: Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości
:: Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych
:: Wniosek o przekazanie
:: Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
:: Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
:: Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków
:: Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę
:: Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
:: Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie
:: Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej
:: Zgłoszenie robót budowlanych

Przy pracy

:: Aneks do umowy o pracę
:: Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę
:: Arkusz spisu z natury środków trwałych
:: Curriculum vitae
:: Dowód przyjęcia środka trwałego do używania
:: Informacja o nie wypłaceniu 13 wynagrodzenia
:: Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
:: Informacje o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
:: Kara upomnienia, nagany, pieniężna
:: Karta środka trwałego
:: Kwestionariusz osobowy
:: List polecający - pośrednictwo w sprawie drugiej osoby
:: Negatywna ocena byłego pracownika
:: Nieuwzględnienie prośby o udzielenie referencji
:: Odmowa w spełnieniu planów zawodowych
:: Odpowiedź na ofertę pracy
:: Odpowiedź na skargę na personel
:: Odrzucenie prośby o podwyżkę
:: Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
:: Ostatnie ostrzeżenie przed wypowiedzeniem pracy
:: Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
:: Pismo do pracownika firmy, propozycje udzielenia referencji
:: Pismo do pracowników przez wprowadzeniem zmian statutowych
:: Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok
:: Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
:: Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów
:: Poinformowanie pracownika o nieotrzymaniu 13 wynagrodzenia
:: Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
:: Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
:: Porozumienie zmieniające umowę o pracę 1
:: Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2
:: Powiadomienie o zwolnieniu z pracy z powodu redukcji
:: Powierzenie pracownikowi innej pracy
:: Powitanie nowego pracownika, informacja o kursach
:: Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów urlopów
:: Prośba o udzielenie urlopu macierzyńskiego
:: Prośba o udzielenie urlopu wypoczynkowego z powodu zawarcia związku małżeńskiego
:: Protokół ustalenia okoliczności wypadku
:: Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę
:: Referencje dla kandydata na księgowego
:: Referencje dla kandydatki na sekretarkę
:: Regulamin pracy
:: Regulamin wynagradzania pracowników
:: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
:: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia
:: Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
:: Sugestie co do poprawek w tekście pożegnania pracownika
:: Świadectwo pracy
:: Ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu
:: Umowa konsorcjum
:: Umowa menedżerska
:: Umowa o pracę
:: Umowa o pracę członka zarządu spółki
:: Umowa o pracę na czas zastępstwa
:: umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną
:: Umowa o współodpowiedzialności materialnej
:: Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie
:: umowa o współpracy
:: Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych
:: Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych
:: Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
:: Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
:: Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
:: Upomnienie pracowników z powodu niedpowiedzialnego zachowania
:: Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur
:: Wezwanie pracownika do przeproszenia klienta z powodu nieodp zachowania
:: Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia
:: Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
:: Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
:: Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych
:: Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę ze skróconym okresem wypowiedzenia
:: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
:: Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
:: Zaproszenie kandydata do udziału w teście
:: Zapytanie o referencje dla kandydata do pracy
:: Zapytanie o referencje kandydata na księgowego
:: Zaświadczenie
:: Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
:: Zawiadomienie o awansie, gratulacje
:: Zawiadomienie o zatrudnieniu pracownika uprzednio zarejestrowanego w UP
:: Zezwolenie na wykonanie fotografii w celach reklamowych
:: Zezwolenie pracownika na ujawnienie danych dotyczących
:: Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy

Różne

:: Informacja o nowym przedstawicielu firmy
:: Najczęsciej używane zwroty w pismach służbowych
:: Nota obciążeniowa
:: Nota odsetkowa
:: Odmowa udziału w akcji reklamowej
:: Odmowa udzielenia pomocy na cele dobroczynne
:: Propozycja nawiązania współpracy
:: Prośba o potwierdzenie salda
:: Prośba o przesłanie danych dotyczących nieruchomości
:: Prośba o wypełnienie ankiety
:: Prośba o zezwolenie na powielenie artykułu
:: Prośba o zezwolenie na wywieszenie na budynku logo firmy
:: Skierowanie klienta do agenta firmy
:: Umowa darowizny
:: Umowa o stypendium za wyniki w nauce
:: Umowa o udział w imprezie turystycznej
:: Umowa przewozu
:: Umowa renty
:: Wezwanie do spełnienia świadczenia
:: Wezwanie do wydania przedmiotu
:: Wysłanie katalogu wyposażenia gabinetu dentystycznego
:: Zapytanie o kontynuację współpracy
:: Zapytanie o warunki ubezpieczenia na życie

Umowy magazynowe i składu

:: Umowa przechowania
:: Umowa składu
:: Umowa spedycji

Umowy najmu

:: Umowa najmu
:: Umowa najmu części powierzchni użytkowej
:: Umowa najmu lokalu użytkowego
:: Umowa najmu mieszkania
:: Umowa najmu samochodu
:: Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

Umowy spółek

:: Umowa spółki cywilnej
:: Umowa spółki jawnej
:: Umowa spółki komandytowej
:: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy sprzedaży

:: Deklaracja gwarancyjna
:: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
:: Pożyczka lombardowa
:: Umowa komisu
:: Umowa kredytu faktoringowego
:: Umowa kupna - sprzedaży
:: Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania
:: Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości
:: Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
:: Umowa sprzedaży
:: Umowa sprzedaży na próbę
:: Umowa sprzedaży na raty z zastrzeżeniem prawa własności
:: Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy
:: Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
:: Umowa sprzedaży ratalnej
:: Umowa sprzedaży samochodu
:: Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
:: Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowy użyczenia

:: Umowa użyczenia
:: Umowa użyczenia samochodu
:: Umowa użytkowania

Umowy zlecenia

:: Umowa zlecenia 1
:: Umowa zlecenia 2
:: Umowa zlecenia udziału w posiedzeniu

Umowy związane z dzierżawą

:: Umowa dzierżawy
:: Umowa dzierżawy nieruchomości
:: Umowa dzierżawy urządzenia

Umowy związane z komputerami i informatyką

:: Umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
:: Umowa o stworzenie sklepu internetowego
:: Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
:: Umowa o wykonanie strony WWW
:: Umowa sprzedaży autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

Umowy związane z licencjonowaniem

:: Umowa licencyjna 1
:: Umowa licencyjna 2
:: Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego

Umowy związane z obrotem finansowym

:: Cesja
:: Deklaracja wekslowa
:: Ugoda
:: Ugoda pozasądowa
:: Umowa dealerska
:: Umowa do gwarancji
:: Umowa dostawy
:: Umowa forfaitingu
:: Umowa franchisingu
:: Umowa leasingu
:: Umowa o przejęcie długu 1
:: Umowa o przejęcie długu 2
:: Umowa o przystąpienie do długu
:: Umowa o współpracy
:: Umowa o zwolnienie z długu
:: Umowa poręczenia 1
:: Umowa poręczenia 2
:: Umowa pożyczki
:: Umowa przewłaszczenia
:: Umowa ustanowienia zastawu

Umowy związane ze świadczeniem usług

:: Umowa agencyjna
:: Umowa agencyjno-akwizycyjna
:: Umowa akwizycji
:: Umowa o dzieło
:: Umowa o świadczenie usług
:: Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
:: Umowa serwisowa

W sądzie - Formularze sądowe

:: DS załącznik do pism procesowych
:: PM pozew w postępowaniu cywilnym
:: PU pozew w postępowaniu uproszczonym
:: SpN sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
:: SpWU sprzeciw od wyr zaocz w post upr
:: UZ zalacznik uzupe do pozwu z wni o zabezp pow
:: WD pismo zawierające wnioski dowodowe
:: ZaN zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

W sądzie - Pozwy

:: Pozew o nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
:: Pozew o ochronę naruszonego posiadania
:: Pozew o odszkodowanie przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
:: Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
:: Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem
:: Pozew o pozbawienie wykonalności z tytułu wykonawczego z wnioskiem
:: Pozew o przywrócenie do pracy
:: Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania
:: Pozew o rozwiązanie przysposobienia
:: Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
:: Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
:: Pozew o rozwód
:: Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
:: Pozew o uchylenie kary porządkowej
:: Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
:: Pozew o unieważnienie małżeństwa
:: Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu
:: Pozew o ustalenie macierzyństwa
:: Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
:: Pozew o ustalenie stosunku pracy - umowy o pracę
:: Pozew o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
:: Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną oraz o zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji
:: Pozew o wydanie nakazu zapłaty
:: Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie
:: Pozew o zachowek
:: Pozew o zaplat odszkodowania wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy
:: Pozew o zapłatę odszkodowania wskutek nie wydania w terminie świadectwa pracy
:: Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę
:: Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
:: Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
:: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
:: Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
:: Pozew od wypowiedzenia umowy o pracę
:: Pozew pracodawcy o zapłatę odszkodowania

W sądzie - Skargi

:: Skarga dłużnika na czynność komornika
:: Skarga dłużnika na opis i oszacowanie
:: Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego
:: Skarga na czynności komornika
:: Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
:: Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem

W sądzie - Sprzeciwy

:: Sprzeciw do wyroku zaocznego
:: Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
:: Sprzeciw wierzyciela do projektu listy uznanych wierzycieli

W sądzie - Wnioski

:: Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
:: Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
:: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
:: Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
:: Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
:: Wniosek o ustanowienie adwokata
:: Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
:: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
:: Wniosek pozwanego o sporządzenia uzasadnienia wyroku

W sądzie - Zażalenia

:: Zażalenie powoda co do kosztów procesu
:: Zażalenie powoda na postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia
:: Zażalenie powoda na postanowienie sądu

W skrabówce - informacje

:: Informacja o likwidacji działalności gospodarczej
:: Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT
:: Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT
:: Informacja o spisie z natury wobec likwidacji działalnosci gospodarczej
:: Informacja o sporządzeniu remanentu
:: Informacja o zawarciu umowy z biurem podatkowym
:: Informacja o zawiązaniu spółki
:: Informacja o zmianie składu osobowego spółki

W skrabówce - prośby

:: Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego
:: Prośba o odroczenie płatności podatku VAT
:: Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
:: Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej 1
:: Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej 2
:: Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
:: Prośba o rozłożenie na raty karty podatkowej
:: Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
:: Prośba o umorzenie podatku od darowizny
:: Prośba o zaniechanie podatku od darowizny
:: Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony
:: Prośba o zwolnienie z prowadzenia Podatkowej Księgi P i R
:: Prośba o zwrot VAT przy nabyciu towarów
:: Prośba o zwrot nadpłaty podatku
:: Prośba o zwrot należnego podatku vat w ciągu 15 dni
:: Prośba o zwrot podatku VAT wytwórcy wyrobu rękodzieła ludowego

W skrabówce - różne pisma

:: Informacja o zrzeczeniu się opodatkowania
:: Odpowiedź na upomnienie
:: Odwołanie od decyzji
:: Oświadczenie o ilości stanowisk kasowych
:: Prośba o obniżenie karty podatkowej
:: Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami
:: Skarga na czynności poborcy
:: Skarga na nie załatwienie przez organ podatkowy sprawy
:: Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
:: Zarzuty w sprawie postępowania egzekucyjnego
:: Zawiadomienie o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg handlowych
:: Zawiadomienie o innym miejscu przechowywania ksiąg podatkowych
:: Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg handlowych
:: Zawiadomienie o zrzeczeniu się opodatkowania kartą podatkową
:: Żądanie strony wyłączenia pracownika organu podatkowego
:: Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
:: Żądanie udzielenia informacji o z stosowaniu przepisów podatkowych
:: Żądanie wydania postanowienia
:: Żądanie wyłączenia spod egzekucji

W skrabówce - wnioski

:: Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatkowej
:: Wniosek nabyw przedsiebiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań zbywcy
:: Wniosek o odroczenie terminu zapłaty zaliczki
:: Wniosek o przywrócenie terminu
:: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
:: Wniosek o ulgę za wyszkolenie ucznia
:: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
:: Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
:: Wniosek o wznowienie 1
:: Wniosek o wznowienie 2
:: Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy
:: Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego
:: Wniosek o zaniechanie ustalania zobowiązania podatkowego
:: Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego
:: Wniosek spadkobie o wyd zaswiad o stanie znanyc
:: Wniosek spadkobiercy o wydanie zaswiadczenia o stanie zobowiązań spadkodawcy

W urzędzie

:: Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
:: Likwidacja działalności
:: Odwołanie od decyzji
:: Odwołanie od decyzji 1 instancji
:: Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień
:: Odwołanie pełnomocnictwa
:: Oświadczenie celne 1
:: Oświadczenie celne 2
:: Oświadczenie celne 3
:: Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego
:: Pełnomocnictwo ogólne
:: Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
:: Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe
:: Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności
:: Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
:: Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
:: Potwierdzenie zawarcia umowy o kooperacji
:: Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji
:: Propozycja rozwiązania umowy
:: Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego
:: Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
:: Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń
:: Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru
:: Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rekojmia
:: Propozycja zawarcia umowy najmu
:: Propozycja zmiany ustaleń umowy
:: Przelew wierzytelności hipotecznej
:: Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków
:: Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu
:: Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń
:: Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
:: Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
:: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
:: Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
:: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
:: Wniosek o rozstrzygnięcie sporu
:: Wniosek o sprostowanie oczywistejpomyłki pisarskiej
:: Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
:: Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
:: Wniosek o uzupełnienie decyzji
:: Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji
:: Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
:: Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego 1
:: Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego 2
:: Wypowiedzenie umowy najmu
:: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
:: Wzór pisma dotyczącego sprzedaży konsygnacyjnej
:: Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży
:: Wzór uzgodnień w zakresie przeprowadzonej kontrli sanitarnej
:: Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
:: Zastrzeżenia do projektu decyzji
:: Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
:: Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy
:: Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży
:: Zawieszenie działalności gospodarczej
:: Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności
:: Zgłoszenie działalności gospodarczej
:: Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej
:: Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji
:: Zgłoszenie zmiany umowy spółki
:: Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Weksle

:: Deklaracja wekslowa
:: Indos 1
:: Indos 2
:: Indos 3
:: Weksel trasowany
:: Weksel trasowany poręczony
:: Weksel trasowany z klauzulą -bez protestu-
:: Weksel trasowany z zakazem indosów
:: Weksel własny
:: Weksel własny z klauzulą -bez protestu-
:: Weksel własny z zakazem dalszego indosowania

Przejdź do strony pobierania paczki